Informatie

Fysiek of online ingeschreven
Heeft u tijdens uw inschrijving aangeven dit symposium online te volgen dan ontvangt u uiterlijk de dag voorafgaand aan het symposium een e-mail met uw deelname link. Online start dit symposium om 18.00 uur.
Wilt u toch wijzigen van fysiek aanwezig naar online deelname of andersom dan kan dit tot en met maandag 1 november per e-mail worden doorgegeven aan info@roijecongressen.com .

Accreditatie
Voor dit symposium zijn 2 accreditatiepunten toegekend door de:
• Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie (NVKC)
• Nederlandse Vereniging Voor Pathologie (NVVP)
• Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)

Voor dit symposium zijn 3 accreditatiepunten toegekend door de:
• Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)


Multi sponsored
Dit symposium is multi sponsored de deelnemende partijen zijn:
AstraZeneca, Janssen en Roche Diagnostics

Doelstellingen

  • Nieuwe ontwikkelingen m.b.t. predictive biomarkers en behandeling met immuno- en doelgerichte therapie kunnen beschrijven

  • Kunnen uitleggen welke nieuwe technologische mogelijkheden er zijn om moleculaire targets te identificeren in verschillende stadia van de ziekte

  • Nieuwe ontwikkelingen en kennis m.b.t. predictieve diagnostiek kunnen toepassen in de dagelijkse klinische praktijk

  • Inzicht vergaren in praktische implicaties van de toenemende complexiteit zowel intra- als extramuraal

Kosten
Deelname aan dit symposium is kosteloos.

Inschrijven voor dit symposium kan via het registratieformulier