Oncologie Update 2020

Predictieve diagnostiek voor immuun- en doelgerichte therapie

Datum: 28 oktober 2020
Tijd: 18.30 tot 21.45 uur

Natuurlijk houden wij ons continue bezig met de maatregelen rondom covid-19. Op dit moment werken wij aan zowel een symposium in fysieke als digitale vorm. Op de website vindt u hierover de laatste informatie.

Het programma voor 2020 volgt binnenkort hier op de website

© 2020 F. Hoffmann-La Roche Ltd 04.06.2020 Legal Statement Privacy Policy

This website contains information on products which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid in your country. Please be aware that we do not take any responsibility for accessing such information which may not comply with any legal process, regulation, registration or usage in the country of your origin.