Oncologie Update 2020

Predictieve diagnostiek voor immuun- en doelgerichte therapie

Datum: 28 oktober 2020
Tijd: 18.30 tot 21.45 uur

Leerdoelen

De volgende leerdoelen zijn vastgesteld voor het symposium "Oncologie Update 2020: Predictieve Diagnostiek voor immuun- en doelgerichte therapie".

  • Nieuwe ontwikkelingen in behandeling met immuuntherapie en doelgerichte therapie kunnen beschrijven
  • Nieuwe ontwikkelingen m.b.t. predictieve biomarkers voor immuuntherapie en doelgerichte therapie kunnen beschrijven
  • Kunnen uitleggen welke nieuwe technologische mogelijkheden er zijn om moleculaire targets te identificeren in verschillende stadia van de ziekte
  • Een beeld krijgen van de toekomstvisie m.b.t. predictieve diagnostiek
  • Nieuwe ontwikkelingen en kennis m.b.t. predictieve diagnostiek kunnen toepassen in de dagelijkse klinische praktijk
  • Inzicht vergaren in praktische implicaties van de toenemende complexiteit zowel intra- als extramuraal
© 2020 F. Hoffmann-La Roche Ltd 4.06.2020 Legal Statement Privacy Policy

This website contains information on products which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid in your country. Please be aware that we do not take any responsibility for accessing such information which may not comply with any legal process, regulation, registration or usage in the country of your origin.