Oncologie Update 2019

Predictieve diagnostiek voor immuun- en doelgerichte therapie

Academiegebouw, Domplein 29, 3512 JE, Utrecht

Datum: 13 november 2019
Tijd: 17.00 tot 21.00 uur

Video samenvatting

2017 Video samenvatting en presentaties

Presentaties

Prof. Dr. Harry Groen
Prof. Dr. Harry Groen
Nieuwe ontwikkelingen in behandeling met immuuntherapie en doelgerichte therapie
Dr. Kim Monkhorst
Dr. Kim Monkhorst
Nieuwe ontwikkelingen m.b.t. predictieve biomarkers voor immuuntherapie en doelgerichte therapie
Prof. Dr. Ernst-Jan Speel
Prof. Dr. Ernst-Jan Speel
Verworven resistentie: mechanismen en diagnostische technieken
Prof. Dr. Med. Reinhard Büttner
Dr. Chris Abbosh
Keynote lezing: A future perspective on predictive diagnostics in oncology – what does our world look like in 10 years?
Dr. Matthijs van Oosterhout
Dr. Matthijs van Oosterhout
Introductie perifeer perspectief

Sprekers

Prof. Dr. Med. Reinhard Büttner
Institut für Pathologie Universitätsklinik Köln, Keulen, Duitsland

Prof. Dr. Med. Reinhard Büttner is professor en voorzitter van het Pathologie Instituut van het Universitair ziekenhuis van Keulen in Duitsland. Hij is daarnaast mede oprichter en Chief Scientific Officer van TARGOS Moleculaire Diagnostiek.

In het verleden was Prof. Dr. Med. Büttner Decaan van de Medische Faculteit en Professor en voorzitter voor Pathologie aan de Universiteit in Bonn, Duitsland. Hij heeft zijn studie Geneeskunde aan de Universiteit van Mainz in Duitsland afgerond in 1985 en begon daarna als arts-assistent bij de Rheinisch-Westfalische Technische Hogeschool RWTH in Aachen. Van 1987 tot 1990 heeft Prof. Dr. Med. Büttner bij het Gene Centre Munich, Duitsland en MD Anderson Cancer Centre in Houston, Verenigde Staten, zijn post-doctoraal afgerond.
Eenmaal terug in Duitsland heeft hij tot 1998 als arts-assistent en medewerker pathologie gewerkt bij de Universiteit van Regensburg.
Vervolgens is hij professor in Pathologie geweest aan RWTH in Aachen en is hij in 2001 begonnen als professor en voorzitter van Pathologie aan de Universiteit in Bonn, Duitsland, voordat hij in zijn huidige positie is begonnen.
Prof. Dr. Med. Reinhard Büttner is specialist in moleculaire pathologie en is aangesloten bij diverse academische sociëteiten, inclusief de Duitse Sociëteit voor Pathologie en de Internationale Academie voor Pathologie. Daarnaast heeft hij meer dan 450 peer-reviewed wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in vooraanstaande internationale gerenomeerde journals.


Prof. Dr. Harry Groen
UMC Groningen, Groningen

Prof. Dr. Harry Groen is professor in Thoracale Oncologie en longarts bij het Universitair Medisch Centrum Groningen.
In 1978 heeft hij zijn studie Geneeskunde afgerond aan de Universiteit van Utrecht. Daaropvolgend is hij werkzaam geweest als tropenarts bij het Central Medical Hospital in Lesotho, en later als Chief Medical Officer bij het Central Hospital Dhamar in Jemen. Terug in Nederland was hij eerst afdelingsassistent Pulmonologie in het Mariaziekenhuis in Tilburg en later op de afdeling interne geneeskunde. Na zijn functie als afdelings assistent Pulmonologie bij het Universitair Medisch Centrum Rotterdam heeft hij zich in 1991 gespecialiseerd als longarts.
Vervolgens is Professor Groen werkzaam geweest binnen de afdeling Pulmonologie van het Universitair Ziekenhuis in Groningen, waar hij in 1995 zijn doctoraat in de Pulmonale Oncologie heeft behaald. In 2003 is hij benoemd tot hoogleraar in Pulmonale Oncologie aan de Universiteit van Groningen. Momenteel richt hij zich op de diagnostiek en behandeling van patiënten met longkanker, in het bijzonder de doelgerichte- en immuuntherapie.


Dr. Kim Monkhorst
Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, Amsterdam

Dr. Monkhorst heeft in 2001 zijn master behaald in Molecular Medicine aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en de Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge, Verenigde Staten.
Daaropvolgend heeft hij in 2003 succesvol de studie Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam afgerond. Dr. Monkhorst is na zijn studie Geneeskunde gaan promoveren aan diezelfde universiteit. In 2008 heeft hij zijn doctoraat behaald met de verdediging van zijn thesis “X chromosome inactivation, chance or design?”.
Na het behalen van zijn doctoraat is Dr. Monkhorst in 2009 begonnen als arts-assistent Pathologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Sinds 2014 werkt hij als thorax patholoog bij het Nederlands Kanker Instituut / Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Hij richt zich nu met name op de ontwikkeling van biomarkers van thorocale maligniteiten.


Prof. Dr. Ernst-Jan Speel
Maastricht UMC, Maastricht

Prof. dr. Speel is sinds 2004 werkzaam als moleculair bioloog bij de afdeling Pathologie in het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+). Sinds 2011 is Prof. Speel hoofd van de Moleculaire Diagnostiek en sinds 2012 Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie (KMBP) alsook bijzonder hoogleraar met als aandachtsgebied moleculaire oncopathologie en diagnostiek.
Hij is verantwoordelijk voor de klinische moleculaire diagnostiek van somatische tumoren t.b.v. diagnostiek, prognostiek en behandelingskeuze voor patiënten in het MUMC+ en de regionale ziekenhuizen, maakt deel uit van meerdere oncologische teams (o.a. longtumoren, hoofdhalstumoren, melanomen, hersentumoren) binnen het MUMC+ en OncoZon (oncologisch netwerk Zuidoost-Nederland), en participeert in de supervisie/opleiding van de arts-assistenten. Hij is lid van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP), en binnen de NVVP lid van de Commissie Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (CMDP), van de HPV subcommissie en voorzitter van de QC subcommissie. In die hoedanigheid heeft hij een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het NVVP normendocument "Moleculaire diagnostiek in de Pathologie". In 2016 is hij door de NVVP afgevaardigd als lid van het bestuur van de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML)-sectie Pathologie.
Verder is Prof. Speel lid van de internationale verenigingen AACR, ASCO, AMP, ENETS, ESP en ETOP. Binnen de ESP is hij lid van het Steering Committee Molecular Pathology.
Naast zijn taak in de patiëntenzorg (tumordiagnostiek) is Prof. Speel ook nauw betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar biomarkers die tumorontwikkeling, -progressie en respons op therapie kunnen voorspellen, in het bijzonder bij hoofdhalskanker, longkanker, neuro-endocriene tumoren en door virus geïnduceerde tumoren.


Dr. Matthijs van Oosterhout
St. Antonius ziekenhuis, Nieuwegein

Dr. Matthijs van Oosterhout (1966) volgde zijn studie Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam (1992). Daarna promoveerde hij bij de vakgroep Fysiologie van de Universiteit van Maastricht (1999). Het onderzoek betrof de effecten die een pacemaker heeft op de structuur van het hart. Het laatste jaar van het promotieonderzoek werd gebruikt om klinische ervaring op te doen op de afdeling Kindergeneeskunde van het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Na zijn specialisatie in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (2003) werkte hij daar nog vijf jaar als patholoog met als aandachtsgebieden Hart- en Longpathologie. Sinds 2007 is hij werkzaam in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein. Daarnaast is hij betrokken bij de opleiding van arts-assistenten (opleider), bij de staf (voorzitter medisch specialistisch bedrijf) en is hij gedurende een aantal jaar secretaris geweest in de beroepsbelangen commissie van de NVVP.


© 2019 F. Hoffmann-La Roche Ltd 05.06.2019 Legal Statement Privacy Policy

This website contains information on products which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid in your country. Please be aware that we do not take any responsibility for accessing such information which may not comply with any legal process, regulation, registration or usage in the country of your origin.