Oncologie Update 2019

Predictieve diagnostiek voor immuun- en doelgerichte therapie

Academiegebouw, Domplein 29, 3512 JE, Utrecht

Datum: 13 november 2019
Tijd: 17.00 tot 21.00 uur

Video samenvatting

Video samenvatting en presentaties 2017

Presentaties

Prof. Dr. Harry Groen
Prof. Dr. Harry Groen
Nieuwe ontwikkelingen in behandeling met immuuntherapie en doelgerichte therapie
Dr. Kim Monkhorst
Dr. Kim Monkhorst
Nieuwe ontwikkelingen m.b.t. predictieve biomarkers voor immuuntherapie en doelgerichte therapie
Prof. Dr. Ernst-Jan Speel
Prof. Dr. Ernst-Jan Speel
Verworven resistentie: mechanismen en diagnostische technieken
Prof. Dr. Med. Reinhard Büttner
Dr. Chris Abbosh
Keynote lezing: A future perspective on predictive diagnostics in oncology – what does our world look like in 10 years?
Dr. Matthijs van Oosterhout
Dr. Matthijs van Oosterhout
Introductie perifeer perspectief