Oncologie Update 2019

Predictieve diagnostiek voor immuun- en doelgerichte therapie

Academiegebouw, Domplein 29, 3512 JE, Utrecht

Datum: 13 november 2019
Tijd: 17.00 tot 21.00 uur

Sprekers 2018

Sprekers 2018

Dr. Chris Abbosh

Dr. Chris Abbosh (UCL Cancer Institute, London, England) is momenteel werkzaam als senior clinical fellow in medische oncologie op het gebied van profilering van circulerend tumor DNA (ctDNA) door patiënt-specifieke verrijkingspanels te gebruiken om zogenaamde minimale restziekte (‘minimal-residual disease’; MRD) te identificeren en te volgen in niet-kleincellige longkanker. Hij bestudeert ook de mogelijke rol van ctDNA als detector voor vroege opsporing en diagnose van kanker, alsmede de rol van ctDNA in de identificatie van patiënten met een verhoogd risico op recidief door middel van minimale residuele kanker detectie. Dr. Abbosh is met name geïnteresseerd in de translationele aspecten van ctDNA-toepassing in interventionele klinische onderzoeken.

Daarnaast is hij ook werkzaam bij de longkanker TRACERx studie van professor Charles Swanton. TRACERx is de eerste studie die de evolutie van kanker in real time and zeer gedetailleerd bestudeert, met als doel om precisie-medicatie te ontwikkelen. Patiënten werden gevolgd van diagnose tot en met recidief of genezing na chirurgie, waarbij onderzoekers de ontwikkeling van de kanker volgden en analyseerden.


Dr. Anthonie J. van der Wekken

Anthonie van der Wekken is sinds 2012 longarts in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Binnen de longoncologie houdt hij zich bezig met alle aspecten van thoracale oncologie. Hij is daarbij vooral toegewijd aan de doelgerichte behandelingen. Daarnaast houdt hij zich bezig met onderzoek op dat gebied.

In 2017 heeft Dr. van der Wekken zijn promotie-onderzoek op het gebied van ALK- en EGFR-afwijkingen afgerond. In dit onderzoek heeft hij, middels onder andere exome sequencing, gekeken naar resistentiemechanismen bij behandeling met EGFR- en ALK-remmers. Daarbij is tevens gebleken dat ALK-IHC een betere voorspeller is dan ALK-FISH voor respons op crizotinib.

Anthonie van der Wekken is een van de leden van de Moleculaire Tumor Board van het UMCG, die onder andere met behulp van modeling bekijkt welke doelgerichte behandelingen mogelijk kunnen zijn bij zeldzame of onbekende mutaties. Nader onderzoek op dit gebied wordt nu verder uitgerold.

Daarnaast is Dr. van der Wekken voorzitter van de Commissie Richtlijn Niet-kleincellig longcarcinoom. Deze commissie heeft zich ten doel gesteld de richtlijn meer up-to-date te houden door modulair te werk te gaan en zal zich in de komende jaren hiermee bezighouden.


Prof. dr. Marjolijn Ligtenberg

Marjolijn Ligtenberg is hoogleraar Moleculaire Tumorgenetica en hoofd van het Laboratorium Tumorgenetica van het Radboudumc in Nijmegen. Zij is geregistreerd als Laboratorium Specialist Klinische Genetica (LSKG) en Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie (KMBP).

Prof. dr. Marjolijn Ligtenberg studeerde Biologie aan de Universiteit van Utrecht. Zij deed haar promotie-onderzoek naar de moleculaire en functionele karakterisatie van een tumormarker in het Nederlands Kanker Instituut in Amsterdam en promoveerde in 1991 bij de Universiteit van Amsterdam. Na als postdoctoraal onderzoeker werkzaam te zijn geweest bij het Nederlands Kanker Instituut en het Radboudumc werkte zij vanaf 1995 op de afdelingen Genetica en Pathologie van het Radboudumc aan het opzetten, implementeren en uitvoeren van tumorgenetische analyses op zowel kiembaan- als tumormateriaal. Uit deze activiteiten is het Laboratorium Tumorgenetica voortgekomen, dat diagnostiek verzorgt op het gebied van genetische tumorpredispositie en de moleculaire pathologie. Ligtenbergs onderzoeksgroep richt zich met name op de identificatie en het gebruik van tumorgenetische informatie voor vroegdetectie van kanker en de behandeling van patiënten met kanker, die steeds vaker wordt afgestemd op de genetische kenmerken van de patiënt en diens tumor.


Dr. Jan H. von der Thüsen

Jan von der Thüsen is klinisch patholoog met subspecialistische interesse in thoracale en cardiovasculaire pathologie. Hij is momenteel werkzaam als de thoraxpatholoog en aandachtspatholoog voor moleculaire diagnostiek in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, waar zijn onderzoeksinteresses de pathologie van longkanker, fibrotische longziekten en de pathologie van pulmonale en harttransplantatie omvatten.

Dr. von der Thüsen voltooide zijn medische opleiding in het Verenigd Koninkrijk aan de universiteiten van Cambridge (Trinity College) en Londen (Imperial College), en zijn specialistische opleiding aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Ook zijn doctoraat behaalde hij aan de Universiteit Leiden, voor onderzoek naar gentherapeutische benaderingen van atherosclerose.

Dr. von der Thüsen ontwikkelde zijn subspecialistische interesse in longziekten tijdens aanstellingen als patholoog en universitair docent aan het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, en de Royal Brompton & Harefield NHS Foundation Trust in Londen.


Dr. Bonne Biesma

Bonne Biesma is longarts in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch. Hij studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Groningen. Zijn promotie-onderzoek had als onderwerp het gebruik van hematopoëtische groeifactoren bij de behandeling van solide tumoren. In 1993 promoveerde hij cum laude aan de Universiteit van Groningen. Zijn opleiding tot longarts kreeg hij aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sinds 1997 is hij werkzaam in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Sinds zijn komst heeft de vakgroep Longgeneeskunde uitgebreide ervaring opgedaan met het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van longkanker en is onder zijn leiding een researchafdeling opgezet.

Dr. Biesma is gedurende 8 jaar penningmeester geweest van de EORTC Lung Cancer Group en is op dit moment bestuurslid van de Sectie Oncologie van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten (NVALT) (aandachtsgebied Opleiding). Ook is hij sinds 8 jaar lid van de Commissie Cursorisch Onderwijs van de NVALT (cursusleider Oncologie).


© 2019 F. Hoffmann-La Roche Ltd 05.06.2019 Legal Statement Privacy Policy

This website contains information on products which is targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid in your country. Please be aware that we do not take any responsibility for accessing such information which may not comply with any legal process, regulation, registration or usage in the country of your origin.